Google, Google Chrome

Google Mengaktifkan Sorotan untuk Teks Coretan Pada Halaman Web Sasaran

Google menjadikan pencarian maklumat yang diperlukan di laman web sasaran lebih mudah. Syarikat melancarkan perubahan yang menyoroti coretan unggulan dalam hasil cariannya. Setelah anda membuka halaman sasaran, teks unggulan akan muncul dengan warna kuning. Selain itu, halaman boleh digulir secara automatik ke teks pilihan, melangkau pengenalan